Hiển thị một kết quả duy nhất

1.419.000.000
1.081.250.000
1.004.650.000