Hiển thị một kết quả duy nhất

449.000.000
413.100.000
382.500.000