Hiển thị một kết quả duy nhất

413.100.000
1.081.250.000